Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Hirtaade

Hirtaade

Hirtaade ko Daande baɗotoongal

Hirtaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ñaamde ñiiri nde naange muti, yimɓe ina payi e lelaade haa weeta

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Hirtaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi hirti
A hirti
O hirti
En kirti
Min kirti
On kirti
Ɓe kirti
Timmungal ɗimmal
kirtii-mi
kirti-ɗaa
O hirtii
kirti-ɗen
Min kirtii
kirti-ɗon
Ɓe kirtii
Timmungal ɗimmal
Miin hirti
Aan hirti
Kaŋko hirti
Enen kirti
Minen kirti
Onon kirti
Kamɓe kirti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe hirti
Aɗa hirti
Ombo hirti
Eɗen kirti
Emin kirti
Oɗon kirti
Eɓe kirti
Timmungal tataɗal
Mi hirtiima
A hirtiima
O hirtiima
En kirtiima
Min kirtiima
On kirtiima
Ɓe kirtiima

Jogorngal nayaɓal
Miin hirtotoo
Aan hirtotoo
Kaŋko hirtotoo
Enen kirtotoo
Minen kirtotoo
Onon kirtotoo
Kamɓe kirtotoo
Jogorngal tataɓal
Mi hirtoto
A hirtoto
O hirtoto
En kirtoto
Min kirtoto
On kirtoto
Ɓe kirtoto
Jogorngal ɗimmal
Mi hirtoo
kirto-ɗaa
O hirtoo
kirto-ɗen
Min kirtoo
kirto-ɗon
Ɓe kirtoo
Jogorngal gadanal
Yo mi hirto
Yo a hirto
Yo o hirto
Yo en kirto
Yo min kirto
Yo on kirto
Yo ɓe kirto

Inɗe ceekaaɗe e Hirtaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Hirtaade

kirtiiɗo hirtiiɓe kirtotooɗo hirtotooɓe kirtorgal kirtorɗe kirtagol kirtali kirtol kirti
kirtidi kirtiri kirtiɗi hirtannde kirtanɗe hirtoore kirtooje hirto kirte hirtere
kirte

Inɗe ceekaaɗe e Hirtaade jahduɗe pelle inɗeHirtaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Hirtaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Hirtaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Hirtaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HirtaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Hirtaade e deftere ndee.