A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Hayde

Hayde

Hayde ko Daande Baɗowal

Hayde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Huymbude
Kala ko ɓuri hoyde e ndiyam, so waɗaama e majjam, hayat.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Hayde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi hay
A hay
O hay
En kay
Min kay
On kay
Ɓe kay
Timmungal ɗimmal
kay-mi
kay-ɗaa
O hayi
kay-ɗen
Min kayi
kay-ɗon
Ɓe kayi
Timmungal ɗimmal
Miin hayi
Aan hayi
Kaŋko hayi
Enen kayi
Minen kayi
Onon kayi
Kamɓe kayi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe hayi
Aɗa hayi
Ombo hayi
Eɗen kayi
Emin kayi
Oɗon kayi
Eɓe kayi
Timmungal tataɗal
Mi hayii
A hayii
O hayii
En kayii
Min kayii
On kayii
Ɓe kayii

Jogorngal nayaɓal
Miin hayata
Aan hayata
Kaŋko hayata
Enen kayata
Minen kayata
Onon kayata
Kamɓe kayata
Jogorngal tataɓal
Mi hayat
A hayat
O hayat
En kayat
Min kayat
On kayat
Ɓe kayat
Jogorngal ɗimmal
Mi haya
kayaa
O haya
kayen
Min kaya
kayon
Ɓe kaya
Jogorngal gadanal
Yo mi hay
Yo a hay
Yo o hay
Yo en kay
Yo min kay
Yo on kay
Yo ɓe kay

Inɗe ceekaaɗe e Hayde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Hayde

kayoowo hayooɓe kayɗo hayɓe kayirgal kayirɗe kayal kaye kaygol kayli
kayol kayi kaydi kayri kayɗi hayannde kayanɗe hayoore kayooje hayo
kaye hayre kaye

Inɗe ceekaaɗe e Hayde jahduɗe pelle inɗe

kayoowo o kayooba ba kayoori ndi kayowol ngol kayooka ka kayooki ki kayooru ndu kayokal kal kayowal ngal kayowel ngel
kayoongo ngo kayoore nde kayoongu ngu kayoonge nge kayowum ɗum kayowam ɗam hayooɓe ɓe kayooɗe ɗe kayooɗi ɗi kayokon kon


Hayde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Hayde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Hayde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Hayde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HaydeCeerno amadaliw ɓeydani en Hayde e deftere ndee.