A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam fini

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Tokkondirde
Teppere Teppere Teppe
Tele Tele Teleeji
Taɓɓe taɓɓere taɓɓe
Taarodde Taarodde Taaroɗɗe
Tirde
Taƴtude
Tallaade
Teɓɓaade
Tamde
Taggude
Tiinde Tiinde Tiiɗe
Timmoode Timmoode Timmooɗe
Toɓɓugol Toɓɓugol Toɓɓuli
Tufnde Tufnde Tufɗe
Tonndu Tonndu Toni
Tuutere Tuutaande Tuutaaɗe
Takkere Takkere Takke
Tamaroowi Tamaroowi Tamarooje
Tengaade Tengaade Tengaaɗe
Takkorgol Takkorgol Takkorɗe
Tugawal Tugawal Tugaaje
Tame Tame Tameeji
Teeɓtaade
Tamde
Too
Tergal Tergal Terɗe
Tolno Tolno Tolnooji
Tal
Tonndu Tonndu Toni

0 of 1