A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam fini

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Segene Segene Cegeneeji
Sala Sala Salaaji
Sammeere Sammeere Cammeeje
Sottude
Sabbundu Sabbundu Cabbuli
Samme Samme
Sardi Sardi
Suppitaade
Soppinaade
Soofde
Sooɗaade
Semmbaade
Sulmaade
Sukundu Sukundu Cukuli
Soñde
Seɗde
Saani Saani Saaniiji
Sooyru Sooyru ɗi
sammeere Sammeere cammeeje
Seeɗde Ceeɗu ceeɗi
Salaade
Saggude
Safrude
Soccude
Saƴƴa Saƴƴa Saƴƴaaji
Sellude
Seedere Seedere Ceede

0 of 1