A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam fini

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Hoore Hoore Koye
Hinere Hinere Kine
Henndu Henndu Keneeli
Hullaade
Hoƴde
Hiifde
Huwde
Huɓeere Huɓeere Kuɓeeje
Hoorde
Hiisel
Hebee Hebee Hebeeji
Hiwde
Hijde
Heende Heende keeɗe
Heeñere Heeñere keeñe
Henirde Henirde kenirɗe
Hayde
Huymbude
Haako Haako Haakooli / Kaakooli
Hoƴde
Hofaade
Hippaade
Heɓɓaade
Hikkude
Hunuko Hunuko Kunuɗe
Haalde
Haala Haala Haalaluuji
Huwde
Hoƴƴundu Hoƴƴundu Koƴƴuli
Haaktere Haaktere Kaakte
Hakkille Hakkille Hakkilleaaji
Hofru Hofru Koppi
Horde Horde Kore
hoƴƴundu
HO
Hoƴƴundu Hoƴƴundu Koƴƴuli
Hormere Hormere Korme
Haƴƴude
Hirtaade
Horde Horde Kore
Helde
Hojom Hojom Hojomaaji
Hojom Hojom Hojomaaji
Heeraade
Hoɓaade
Holsere Holsere Kolce

0 of 1