A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Gertogal Gertogal Gertooɗe
Gaccungol Gaccungol Gacculi
Galle Galle Galleeji
Gosi Gosi Gosiiji
Gatal Gatal Gate
Gammbol Gammbol Gammbi
Gijile Gijile ɗe
Gerte Yertere Gerte
Gawri Gawri Gaweeje
Gafakke Gafakke Gafakkeeji
Gawƴal Gawƴal Gawƴe
Gajoo Gajoo Gajooji
Gonngol Gonngol Gonɗi
Goddol Goddol Goddi
Geenol Geenol Geeni
Gufol Gufol Gufi
Gartol Gartol Garti

0 of 1