A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam fini

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Alluwal Alluwal Alluuje
Aawde
Aaƴtaade
Anndude
Abbere Abbere Gabbe
Amde
Annde Annde Gane
Aynude
Aaludere Aaludere Gaaluɗe
Arde
Aafde
Aaɓde
Abbaade
Addude
Aaƴaade
Afo Afo Afɓe
Ahde
Aamde
Aamtude
Aaynaade
Aljanna Aljanna Aljannaaji
Asde
A A On

0 of 1