A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam hiiri

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Alluwal Alluwal Alluuje
Aawde
Aaƴtaade
Anndude
Abbere Abbere Gabbe
Amde
Annde Annde Gane
Aynude
Aaludere Aaludere Gaaluɗe
Arde
Aafde
Aaɓde
Abbaade
Addude
Aaƴaade
Afo Afo Afɓe
Ahde
Aamde
Aamtude
Aaynaade
Aljanna Aljanna Aljannaaji
Asde
A A On
Anaade
arooɓe garoowo arooɓe
arɓe garɗo arɓe
asooɓe gasoowo asooɓe
asɓe gasɗo asɓe
adduɓe gadduɗo adduɓe
addooɓe gaddoowo addooɓe
annduɓe gannduɗo annduɓe
aafɓe gaafɗo aafɓe
aafannde aafannde gaafanɗe
Aɗa
Alaa
Am
Amen
Accude
Aɗɗere Aɗɗere Gaɗɗe
Aga Aga Agaaji
Allaadu Allaadu Gallaaɗi
Ammbude
Añde
Awde
Awo
aynooɓe gaynoowo aynooɓe
aynuɓe gaynuɗo aynuɓe
Almaami Almaami Almameeɓe
Aaɓnde Aaɓnde
Adaade
Aan Aan Onon
Ari
aafooɓe gaafoowo aafooɓe
accooɓe gaccoowo accooɓe
accuɓe gaccuɗo accuɓe
aamɓe gaamɗo aamɓe
ahooɓe gahoowo ahooɓe
ahɓe gahɗo ahɓe
amooɓe gamoowo amooɓe
amɓe gamɗo amɓe
aawooɓe gaawoowo aawooɓe
aawɓe gaawɗo aawɓe
aawannde aawannde gaawanɗe
Alla

0 of 1