Ɗemngal Espagnol

.

Gowlaali
Defte e ɗemngal Espagnol

Espagnol


Alluwal : Ŋaro janngirteengo. Mbeɗu yaajngu ngu almuudo jogotoo, winnda heen binndanɗe mum. E ngal ɓaggee e ɓalal almudɓe kuccita heen. Almuudo ina jogoo ngal e juuuɗe mum.

Arabe: لوحة
Espagnol: tablero
Wolof: Allouwe
Anglais: Board


Henndu : Bifol (heewndu doole walla alaa) weɗoondu kaakurteeje. Ƴiiwoonde ko henndu heewndu doole.

Français: Vent
Anglais: Wind
Espagnol: viento
Arabe: رياح


Jayngol : Tufnde nguleeki, haa waɗi lewlewndu.

Arabe: نار
Français: Feu
Anglais: Fire
Espagnol: Fuego


Junngo : Tergal jaggirteengal: Gila segene haa walabo

Espagnol: Mano
Arabe: يد
Wolof: Lokho
Français: Main
Français: Membre supérieur


Kosam : Ndeelam ndanejam ummotooɗam e aadee, daabaa walla kullel ɓesngel.

Arabe: حليب
Français: Lait
Anglais: Milk
Espagnol: Leche


Wowru : Kuwtorgal looweteengal gawri mbele sokkude

Français: Mortier
Arabe: هاون
Espagnol: Mortero