Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yaafaade

Yaafaade ko Daande baɗotoongal

Yaafaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Saamdinde hakke mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yaafaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi yaafi
A yaafi
O yaafi
En njaafi
Min njaafi
On njaafi
Ɓe njaafi
Timmungal ɗimmal
njaafii-mi
njaafi-ɗaa
O yaafii
njaafi-ɗen
Min njaafii
njaafi-ɗon
Ɓe njaafii
Timmungal ɗimmal
Miin yaafi
Aan yaafi
Kaŋko yaafi
Enen njaafi
Minen njaafi
Onon njaafi
Kamɓe njaafi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yaafi
Aɗa yaafi
Ombo yaafi
Eɗen njaafi
Emin njaafi
Oɗon njaafi
Eɓe njaafi
Timmungal tataɗal
Mi yaafiima
A yaafiima
O yaafiima
En njaafiima
Min njaafiima
On njaafiima
Ɓe njaafiima

Jogorngal nayaɓal
Miin yaafotoo
Aan yaafotoo
Kaŋko yaafotoo
Enen njaafotoo
Minen njaafotoo
Onon njaafotoo
Kamɓe njaafotoo
Jogorngal tataɓal
Mi yaafoto
A yaafoto
O yaafoto
En njaafoto
Min njaafoto
On njaafoto
Ɓe njaafoto
Jogorngal ɗimmal
Mi yaafoo
njaaf-ɗaa
O yaafoo
njaaf-ɗen
Min njaafoo
njaaf-ɗon
Ɓe njaafoo
Jogorngal gadanal
Yo mi yaafo
Yo a yaafo
Yo o yaafo
Yo en njaafo
Yo min njaafo
Yo on njaafo
Yo ɓe njaafo

Inɗe ceekaaɗe e Yaafaade

jaafiiɗo yaafiiɓe jaafotooɗo yaafotooɓe jaaforgal jaaforɗe jaafagol jaafali jaafol jaafi
njaafdi njaafri jaafɗi yaafannde jaafanɗe yaafoore jaafooje yaafo jaafe yaafre
jaafe

Inɗe ceekaaɗe e Yaafaade jahduɗe pelle inɗeYaafaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yaafaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yaafaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yaafaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YaafaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Yaafaade e deftere ndee.