A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Memee-tikka /

Memee-tikka ko Innde renndinnde

Memee-tikka ina waawi ɓaggeede e fannu Puɗol.

Teelal Memee-tikka ko Memee-tikka, keewal mum ko .

Firo

Puɗol caltowol, ina heewi wondude e baalboruuje walla camtarle e nokku gooto.
So neɗɗo memii baramlefi ɗii tan, ɗi ndentat, ɗi mbaya no tikkooji nii. Ina hasii tawa ko ɗum addi memee tikka oo.

Nate gabbiiɗe e Memee-tikka

Puɗol

Naɓakaaji gabbiiɗi e Memee-tikka

Puɗol

Ceerno amadaliw ɓeydani en Memee-tikka e deftere ndee.

Firo Memee-tikka e caltuɗe goɗɗe

Caltol goɗngol

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo Memee-tikka e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo-nanndooji Memee-tikka

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Weño Memee-tikka

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.