A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aaƴaade

Aaƴaade ko Daande Baɗowal

Aaƴaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Aaƴaade: ko neɗɗo calaniiɗo jiɗnaaɓe mum,mo jaɓataa jamirooje mawɓe mum,

Nate gabbiiɗe e Aaƴaade

Jaŋde

Naɓakaaji gabbiiɗi e Aaƴaade

Jaŋde

Ceerno Bassoum ɓeydani en Aaƴaade e deftere ndee.

Firo Aaƴaade e caltuɗe goɗɗe

Caltol goɗngol

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo Aaƴaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo-nanndooji Aaƴaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Weño Aaƴaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.