A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Oolel Ngel / Oolon Kon

Oolel ko Innde renndinnde

Oolel ina waawi ɓaggeede e fannu Weeyo.

Teelal Oolel ko Oolel, keewal mum ko Oolon.

Firo

Huunde reftoonde e gulaali.
Won e nder nokkuuji ko wayi no daande maayo deeƴngo, suudu yaajndu ndu heewaani kaake walla yimɓe, so neɗɗo wullii, ooleel retoto ko haalaa ko no haaliraa ni.

Nate gabbiiɗe e Oolel

Weeyo

Naɓakaaji gabbiiɗi e Oolel

Weeyo

Ceerno amadaliw ɓeydani en Oolel e deftere ndee.

Firo Oolel e caltuɗe goɗɗe

Caltol goɗngol

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo Oolel e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo-nanndooji Oolel

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Weño Oolel

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.