A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Leydi Ndi / Leyɗe (leyɗeele) Ɗe

Leydi ko Innde renndinnde

Leydi ina waawi ɓaggeede e fannu Weeyo.

Teelal Leydi ko Leydi, keewal mum ko Leyɗe (leyɗeele).

Firo

Haayre mawnde wanngotoonde ina taaroo naange. Hoɗorde kala ko woodi e aduna oo, ko e dow leydi kuɓeeje ndarii, leɗɗe puɗi. Kala ko yani, ɗo ɓuri lesɗude ɗo ɗum saamata ko e leydi.
Ina wiyee lesdi

Nate gabbiiɗe e Leydi

Weeyo

Naɓakaaji gabbiiɗi e Leydi

Weeyo

Ceerno amadaliw ɓeydani en Leydi e deftere ndee.

Firo Leydi e caltuɗe goɗɗe

Caltol goɗngol

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo Leydi e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo-nanndooji Leydi

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Weño Leydi

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.