A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Teeɓtaade

Teeɓtaade ko Daande baɗotoongal

Teeɓtaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Nanngude haa tiiɗa saloo woppude

Nate gabbiiɗe e Teeɓtaade

Jaŋde

Naɓakaaji gabbiiɗi e Teeɓtaade

Jaŋde

Ceerno amadaliw ɓeydani en Teeɓtaade e deftere ndee.

Firo Teeɓtaade e caltuɗe goɗɗe

Caltol goɗngol

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo Teeɓtaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo-nanndooji Teeɓtaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Weño Teeɓtaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.