A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Mariyaama O / Mariyaamaaji Ɗi

Mariyaama ko Innde renndinnde

Mariyaama ina waawi ɓaggeede e fannu Kulle.

Teelal Mariyaama ko Mariyaama, keewal mum ko Mariyaamaaji.

Firo

Poolel tokosel

Nate gabbiiɗe e Mariyaama

Kulle

Naɓakaaji gabbiiɗi e Mariyaama

Kulle

Ceerno amadaliw ɓeydani en Mariyaama e deftere ndee.

Firo Mariyaama e caltuɗe goɗɗe

Caltol goɗngol

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo Mariyaama e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo-nanndooji Mariyaama

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Weño Mariyaama

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.