A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Daga O / Dagaaji Ɗi

Daga ko Innde renndinnde

Daga ina waawi ɓaggeede e fannu Kulle.

Teelal Daga ko Daga, keewal mum ko Dagaaji.

Firo

Nate gabbiiɗe e Daga

Kulle

Naɓakaaji gabbiiɗi e Daga

Kulle

Ceerno amadaliw ɓeydani en Daga e deftere ndee.

Firo Daga e caltuɗe goɗɗe

Caltol goɗngol

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo Daga e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Firo-nanndooji Daga

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Weño Daga

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.